Prośba

o wspieranie finansowe  działalności statutowej naszej Fundacji

 

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Ekologiczna „Silesia” w Katowicach działa  od 1989 roku prowadząc na terenie województwa śląskiego szeroko pojętą edukację ekologiczną.

Nasze cele realizujemy między innymi poprzez:

  •     Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży w szkołach w formie warsztatów
  •     Budowę przyszkolnych ogrodów – w ramach akcji „Posadź swoje drzewko”
  •     Konkurs „Na najlepiej prowadzoną edukację dla zrównoważonego rozwoju w  placówkach oświatowo-wychowawczych”
  •     Wspieranie działalności ekologicznej w szkołach
  •     Organizację kampanii edukacyjnych w gminach
  •     Budowę ścieżek edukacyjnych jako formę edukacji ekologicznej
  •     Koordynację prenumeraty czasopism ekologicznych
  •     Aktywną ochronę drzew przed szkodnikami pod hasłem „Lew potrzebuje drzew” .

 

 

 

Na tworzenie kolejnych programów oraz realizację już rozpoczętych potrzebne są

środki finansowe. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie dla

naszej Fundacji.  Każda, nawet drobna wpłata na nasze konto lub inny dar

materialny przyczyni się do kontynuacji naszych działań na rzecz poprawy

środowiska naturalnego na Śląsku.

Pomóżcie nam w trudnej sytuacji, aby Fundacja Ekologiczna „Silesia” mogła dalej

aktywnie służyć dzieciom i młodzieży, edukując oraz  motywując  ich w działaniu

na rzecz ochrony środowiska.

 

 

Prosimy o wpłaty darowizn na rachunek bankowy Fundacji

Banku Zachodnim WBK SA  :nr 38 1090 1186 0000 0001 3487 3972 ,

a w tytule przelewu prosimy wpisać nazwę instytucji/szkoły/imię i nazwisko oraz 

„Na cele pożytku publicznego nr KRS 0000052150”.

Każdy darczyńca znajdzie swoje miejsce na naszej stronie internetowej – Partnerzy i Fundatorzy.

Tam zostanie opublikowana lista wszystkich naszych sympatyków.

 

Prosimy również o przekazanie niniejszego listu swojej rodzinie, znajomym, współpracownikom –

być może wśród nich znajdzie się kolejny darczyńca.

 

  • kasztaniaki-baner.jpg