Witamy na stronie Fundacji Ekologicznej Silesia

Katowice, 10.07.2017

Komunikat  nr 7

ważny dla uczestników akcji rozliczjących koszt zakupu sadzonek razem z VAT

Poniżej zamieszczamy zbiorcze oświadczenia urzędów jednostek samorządu terytorialnego. (jst). Pliki będą uzupełniane na bieżąco.

Uważamy, że uczestnicy akcji, którzy są jednostkami budżetowymi jst, ktorych oświadczenia są zamieszczone  poniżej, spełnili warunek uznania swojego oświadczenia na fakturze VAT, że podatek VAT stanowi koszt zakupu.

files/170710_Oswiadczenie_UG_Starcza.pdf

files/170710_Oswiadczenie_Powiatu_Czestochowskiego.pdf

files/170710_Oswiadczenie_Gminy_Kruszyna.pdf

files/170710_Oswiadczenie_Gminy_Poraj.pdf

files/170710_oswiadczenie_Gminy_Mykanow.pdf

files/170710_Oswiadczenie_Gminy_Lelow.pdf

files/170710_Oswiadczenie_Gminy_Miasto_Czestochowa.pdf

files/170710_Oswiadczenie_Gminy_Mstow.pdf

files/170710_Oswiadczenie_Gminy_Redziny.pdf

files/170713_Oswiadczenie_Gmina_Siewierz.pdf

170710_oswiadczenie_UG_Konopiska zmniejszone.jpg

170713_Oswiadczenie_UM_Klobuck_zmniejszone.jpg

170710_oswiadczenie_Gminy_Lubliniec_ zmniejszone.jpg

 

   

 

 

 

Katowice, 07.07.2017

 

Komunikat nr 6

ważny dla uczestników akcji rozliczjących koszt zakupu sadzonek razem z VAT

Dot. warunków uznania oświadczenia uczestnika na fakturze VAT, że podatek VAT stanowi koszt zakupu

Nawiązując do komunikatu nr 5 z dnia 06.07.2017 informujemy, że będziemy również akceptować zbiorcze oświadczenie

Nabywcy (czyli danej jednostki samorządu terytorialnego) adresowane do Fundacji Ekologicznej „Silesia” że:

Podatek VAT w fakturach wystawionych na nasz urząd w ramach zadania Fundacji „Posadź swoje drzewko  - edycja wiosna 2017” dofinansowywanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przedkładanych do rozliczenia przez jednostki budżetowe, będące uczestnikami tej akcji nie jest i nie będzie  odliczany przez Nabywcę od podatku należnego w rozliczeniu składanym przez nasz Urząd do Urzędu Skarbowego”

 

Poniżej plik do pobrania z wzorem takiego oświadczenia.

files/170707_Wzor_oswiadczenia_jst_jako_Nabywcy.doc

 

 

Katowice,06.07.2017

Komunikat nr 5

dot. warunków uznania oświadczenia uczestnika na fakturze VAT, że podatek VAT stanowi koszt zakupu

W związku z faktem, że niektóre placówki umieściły na fakturach VAT klauzulę, „Oświadczamy, że podatek VAT w niniejszej fakturze stanowi koszt zakupu i nie jest odliczany od podatku należnego w rozliczeniu składanym do Urzędu Skarbowego”

  1. uzupełnienia rozliczenia uczestnika akcji oświadczeniem Nabywcy (czyli danej jednostki samorządu terytorialnego) adresowanym do Fundacji Ekologicznej „Silesia”, że: „podatek VAT w fakturze nr …… z dnia ……….., w której nasz urząd występuje jako Nabywca nie jest i nie będzie  odliczany przez Nabywcę od podatku należnego w rozliczeniu składanym do Urzędu Skarbowego”
  2. przesłania skanu takiego oświadczenia na adres mailowy Fundacji Ekologicznej „Silesia” Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do godz. 16.00 dnia 13 lipca 2017 roku
  3. wysłania oryginału takiego oświadczenia do Fundacji na adres ul. Łabędzia 10,40-521 Katowice najpóźniej w następnym dniu po dniu wysyłki skanu drogą elektroniczną. (decyduje data stempla pocztowego)

 

Katowice,03.07.2017

Komunikat nr 4

 Dla porządku informujemy, że WFOŚiGW w Katowicach  zawarł z naszą Fundacją w dniu 30 czerwca 2017

Umowę dotacji  nr 370/2017/28/OP/wb/D na dofinansowanie  zadania pt "Posadź swoje drzewko - edycja wiosna 2017" 

do kwoty 356.521,06 zł.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Katowice, 29.06.2017

Komunikat nr 3 

 Dla porządku przypominamy, że:

  1. ostateczny termin przesłania sprawozdania i dokumentacji rozliczeniowej upływa w dniu 30 czerwca 2017 roku. (liczy się data stempla pocztowego)
  2. Sprawozdania należy przesyłać drogą pocztową na adres Fundacji,

Fundacja Ekologiczna „SILESIA”

Ul. Łabędzia 10

40-521 Katowice

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że do dnia dzisiejszego WFOŚiGW w Katowicach nie zawarł jeszcze umowy z naszą Fundacją. W związku z powyższym w oświadczeniu do sprawozdania wyrażającym między innymi  zgodę na dokonanie kontroli wykorzystania dotacji,  miejsca na podanie numeru i daty tej umowy można pozostawić nie wypełnione.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakładamy, że każdy uczestnik samodzielnie sprostuje pomyłkę, która wkradła się do wzoru oświadczenia o wybranej formie przekazania przez Fundację Ekologiczną „Silesia” dotacji przyznanej uczestnikowi akcji „Posadź swoje drzewko -  wiosna 2017”  oraz ew. UPOWAŻNIENIE dla Fundacji, że jest uczestnikiem akcji „Posadź swoje drzewko -  wiosna 2017”  , a nie „Posadź swoje drzewko -  jesień 2015 r.”  Na wszelki wypadek załączamy poprawiony wzór.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosimy o czytanie całych komunikatów i informacji

 

Katowice, 06.06.2017

 

Komunikat nr 2 - Sprostowanie pomyłek


Informujemy, że w komunikacie nr 1 z dnia  1 czerwca 2017 wkradły się dwie pomyłki:

1. W liście placówek: wyliczenia kwoty dofinansowania netto w kolumnie nr 5 oparte były na ogólnie obowiązującej stawce VAT 23% zamiast na stawce 8% obowiązującej dla sadzonek krzewów i drzewek.

2. Zamiast załącznika nr 1 z wzorem protokołu kontroli roślin  załączony był załącznik nr 3 oświadczenie.

Zaktualizowana 05.06.2017 Lista placówek z kwotami dofinansowania netto w kolumnie nr 5 opartymi na stawce  8% oraz prawidłowy załącznik nr 1 z wzorem protokołu do pobrania został  zmieniony w poniższym  komunikacie z dnia 1 czerwca 2016

 

Ważne Infomacje zostały również uzupełnione o możliwość pobrania  wzoru wymaganego oznakowania nasadzeń.

 

 

Za pomyłki przepraszamy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katowice, 1 czerwca 2017

Komunikat nr 1 - Ważne informacje dla uczestników akcji "Posadź swoje drzewko -edycja wiosna 2017"

Poniżej publikujemy listę placówek, ktorym przyznano dofinansowanie i zaktualizowany Regulamin akcji oraz schemat sprawozdania  wraz z wzorami załączników do sprawozdania.

files/170605_Lista_uczestnikow_Posadz_swoje_drzewko_wiosna_2017.pdf

files/1_170529_Regulamin_Akcji_Posadz_swoje_drzewko_wiosna_2017.pdf

files/2_170529_schemat_sprawozdania_wiosna_2017.doc

files/3_170529_zal_nr1_Protokol_odbioru_sadzonek_wiosna_2017MT.doc

files/4_170529_zal_nr2_Wybor_formy_przekazania_dotacji_wiosna_2017-rev-1.doc

files/5_170529_zal_nr3_oswiadczenie_wiosna_2017.doc

files/170601_Wzor_oznakowania_wiosna_2017.doc

 

 W szczególności prosimy o zapoznanie się z § 9 Regulaminu pt Dokumentowanie rozliczenia akcji, w którym zaszły istotne zmiany wynikające  z wejścia w życie z dniem 1 października 2016 r. ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1454), zwanej dalej ,,ustawą centralizacyjną”.