Witamy na stronie Fundacji Ekologicznej Silesia

Komunikat nr 1 - Ważne informacje dla uczestników akcji "Posadź swoje drzewko -edycja jesień 2018"

Szanowni Państwo, trwa nabór wniosków dla kolejnej edycji akcji „Posadź swoje drzewko” – edycja jesień 2018

Poniżej publikujemy zaktualizowany Regulamin akcji, wniosek uczestnika oraz schemat sprawozdania wraz z wzorami załączników do wniosku i sprawozdania.

W szczególności prosimy o zapoznanie się z § 9 Regulaminu pt Dokumentowanie rozliczenia akcji, w którym zaszły istotne zmiany wynikające  z wejścia w życie z dniem 1 października 2016 r. ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1454), zwanej dalej ,,ustawą centralizacyjną”.

 

ZAINTERESOWANYCH PRZYSTĄPIENIEM DO AKCJI BARDZO PROSIMY O PRZESŁANIE WNIOSKÓW DO DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2018R.

files/002_Wniosek_uczestnika_jesien_2018.doc

files/003_Schemat_sprawozdania_jesien_2018.doc

files/004_zal_nr1_Protokol_odbioru_sadzonek_jesien_2018MT.doc

files/005_zal_nr2_Wybor_formy_przekazania_dotacji_jesien_2018.doc

files/006_zal_nr3_do-sprawozdania_oswiadczenie_jesien_2018.doc

files/007_zal_nr3_do_wniosku_oswiadczenie_o_srodkach_wlasnych_jesien_2018.doc

files/007_zal_nr3_do_wniosku_oswiadczenie_o_srodkach_wlasnych_jesien_2018.doc

files/008_zal_nr4_do_wniosku_jesien_2018.doc

files/009_Wzor_oznakowania_jesien_2018.doc

files/010_Wzor_oswiadczenia_jst_jako_Nabywcy_jesien_2018.doc

files/Regulamin_Akcji_Posadz_Swoje_Drzewko_jesien_2018.PDF

 

  • kasztaniaki-baner.jpg