Witamy na stronie Fundacji Ekologicznej Silesia

Czy zastanawialiście się kiedyś jak ciepło trafia do Waszych domów? Jaką rolę odgrywa w całym schemacie węgiel ? Jakie zalety płyną z uciepłownienia miast?
 

Zapraszamy Was do przeczytania artykułu poświęconemu tym zagadnieniom.

O wiarygodne informacje najlepiej pytać „u źródła” i tak też się stało w tym przypadku. W zrozumieniu całego mechanizmu oraz z odpowiedziami na nasze pytania przyszła nam z pomocą Ciepłownia Siemianowice Sp. z o.o., która dostarcza ciepło tysiącom mieszkańców w Siemianowicach. Dzięki ich serdeczności, pod ich nadzorem zwiedziliśmy całą ciepłownię oraz dowiedzieliśmy się bardzo ciekawych i istotnych rzeczy. Informacjami, które uzyskaliśmy chcemy podzielić się z Wami. No to, zaczynajmy!

Najważniejszym elementem, na którym opiera się cała produkcja ciepła, jest oczywiście węgiel. Rodzaj węgla ma ogromne znaczenie w wytwarzaniu ciepła. Im bardziej kaloryczny o wysokiej jakości, tym ma wyższą wartość opałową ale również emituje mniejszą ilość substancji szkodliwych. Ciepłownia Siemianowice kupuje węgiel wysokiej jakości ponieważ, jak nam powiedziano, to od niego zależy wydajność całego mechanizmu przy produkcji ciepła. Ciepłownia składuje węgiel na swoim terenie. Węgiel usypywany jest w formie stożków. Taki kształt usypywania jest bardzo korzystny podczas opadów deszczu. Woda opadowa spływa ze zboczy powodując ograniczanie wsiąkania jej w węgiel. Następnie ze składowiska transportowany jest taśmami przesypowymi, które to rozlokowują je do odpowiednich zasobników połączonych z kotłami. Ilość węgla jaką może pomieścić taki zasobnik to od 100 do 120 ton. Z zasobnika, węgiel, automatycznie wsypywany jest na ruszt kotła. Kocioł dzieli się na 3 strefy. Pierwszą z nich jest strefa zapłonu. To w tej strefie usypywany jest węgiel i za pomocą odpowiednich przysłon powietrznych oraz sklepieniu zapalającemu powoduje się jego spalenie w wysokiej temperaturze. Druga część kotła to strefa środkowa, w niej znajduje się żar oraz popiół powstałe na skutek rozpadu tego surowca przez rozkład termiczny. Strefa trzecia, czyli ostatnia część kotła zawiera już tylko stałe produkty spalania czyli popiół oraz żużel.. Co się dzieje z żużlem i z materiałem niepalnym kiedy utraci swoją temperaturę? Cały materiał zostaje zrzucony pod piec specjalnym zsypem. Tam wpada do zbiornika z wodą do całkowitego wychłodzenia. Materiał ze zbiornika zostaje wybrany automatycznie i przeniesiony na taśmę, która transportuje go na zewnątrz ciepłowni. Tak składowany żużel zostaje później przeznaczony do ponownego wykorzystania głównie w budownictwie czy do produkcji cementu. W ten sposób Ciepłownia Siemianowice Sp. z o.o. zapewnia ekologiczny recykling odpadów żużlowych. Przy spalaniu węgla oprócz odpadu wytwarzane są również spaliny .. W kotle spaliny zostają przetransportowane kanałami spalin do elektrofiltra gdzie zostają oczyszczone z części lotnych, czyli pyłu w aż 99 %. Ciepłownia Siemianowice posiada układ odpylania, w którym cząstki i pyły zawieszone unoszone ze spalinami zostają wychwycone przez filtry i nie są emitowane do atmosfery. Tak odpylone  spaliny  zostają wypuszczone ceramicznym kominem, którego wysokość ma 128 metrów. To, z czego wybudowany jest komin jest również istotne. Ceramika jest materiałem nieorganicznym i niemetalicznym, w którego skład wchodzą tylko naturalne składniki. Jest także bardzo wytrzymała na obciążenia czy to mechaniczne, termiczne czy chemiczne.


Wiemy już jak uzyskać temperaturę, jednak co dalej?


Woda jako czynnik wykorzystywany do przesyłu energii cieplnej, stanowi niezwykle ważny element w prawidłowym funkcjonowaniu układów grzewczych. Woda doprowadzana jest z wodociągów miasta i prowadzona jest w układzie ciepłowniczym stanowiącym układ zamknięty. W pierwszej fazie jest to zwykła woda, jaka płynie w naszych kranach jednakże, żeby można była ją użyć do ocieplania naszych domów musi ona zostać przepuszczona przez specjalne wymienniki jonitowe. W nich znajdują się filtry, które mają za zadanie zmiękczyć wodę. Jest to konieczne by zredukować do minimum możliwe osadzanie się kamienia i doprowadzenie do korozji sieci ciepłowniczej. Dopiero tak zmiękczona woda może zostać podgrzana dzięki temperaturze wytworzonej przez kocioł w strefie środkowej. Na początek najlepiej ogrzać wodę w granicach od 54°do 62°. W tych granicach następuje wytrącanie się związków, dzięki czemu uzyskujemy jeszcze lepszą jakościowo wodę. Następnie tak przygotowana woda musi zostać odtleniona. Jest to jeden z istotniejszych elementów w uzdatnianiu wody ponieważ woda nieodtleniona jest poważnym zagrożeniem powodującym wcześniej wymienioną korozję. Tak zmiękczona, odgazowana i podgrzana woda wpada do mieszalnika. Jest to zbiornik, który skupia rury doprowadzające wodę podgrzaną przez różne kotły. Zadaniem mieszalnika jest, jak sama nazwa wskazuje, zmieszanie wody o czasami różnych temperaturach i ujednolicenie jej. Stamtąd woda trafia już odpowiednimi rurami do sieci ciepłowniczej, która dostarcza ją do naszych kaloryferów. Woda oddaje ciepło i schłodzona wraca z powrotem do sieci ciepłowniczej.
Po zapoznaniu się z procesem produkcji ciepła w Ciepłowni Siemianowice Sp. z o.o. widzimy szereg zalet z uciepłownienia miast i przyłączania ich do sieci ciepłowniczych. Największy procent zanieczyszczeń wytwarza się przy produkcji energii cieplnej. Problem niskiej emisji napotykamy na każdym kroku. Ktoś jednak zapyta, co to jest „niska emisja”? Spieszę z tłumaczeniem. Niską emisją nazywamy zanieczyszczenia powietrza różnymi gazami, których źródłem są indywidualne piece domowe czy lokalne kotłownie, których wytworzony dym wydobywa się na wysokości do 40 metrów. Problem tak niskiej emisji dymów powoduje ich koncentrację w granicach emitora przez co dochodzi do skumulowania się wszystkich zanieczyszczeń w jednym miejscu. Ogrzewanie małych lokalnych kotłowni czy domowych pieców węglem nie jest zbyt efektywne a także zdajemy sobie sprawę z tego iż większość ze względów na ekonomię bądź ubogi stan materialny nie jest w stanie spalać w swoich piecach tylko węgla, co powoduje wrzucanie do niego śmieci komunalnych, gum, plastiku itd. Jest to bardzo ryzykowne i szkodliwe ponieważ spalanie np. plastiku czy choćby kartonów powoduje uwalnianie się związków mutagennych oraz kancerogennych ale także metali ciężkich, które zatruwają lokalne powietrze. Pamiętajmy także o tym iż kominy przez które wylatuje dym z domowych pieców grzewczych nie mają filtrów, wyłapujących szkodliwe dla ludzi cząstki znajdujące się w dymie. Zastanówmy się czy nie ekologiczniej byłoby doprowadzić by każdy dom czy każde mieszkanie zostało podłączone do systemu ciepłowniczego? Czy nie spowodowałoby to redukcji niskiej emisji? Czy problem smogu, oraz drażniącego nas, nie raz zapachu nie zostałby raz na zawsze rozwiązany?
Pozwolimy sobie wydać naszą opinię na te pytania.
Otóż tak, my uważamy, że podłączenie domów i lokali do ciepłowni spowodowałaby potężny pozytywny efekt środowiskowy, który oczyściłby niesamowicie lokalne powietrze, którym oddychamy. W przypadku wysokiej emisji, a tu mamy z taką do czynienia ponieważ przypomnijmy iż komin Ciepłowni Siemianowice Sp. z o.o. ma ok 128m, wytworzone gazy mogą być przenoszone na większe dystanse. Dodatkowo ciepłownia generuje o wiele większe temperatury mniejszym kosztem niż lokalnie może wytworzyć mieszkaniec w piecu. To przekłada się na ekonomię. Uzyskujemy potężną moc źródła, która i tak jest większa niż suma jednostkowych mocy pieców i kotłów jednakże energia i surowce do jej wytworzenia w przypadku tego źródła są o wiele mniejsze. Co się z tym wiąże, koszty wytwarzania ciepła są o wiele niższe w przypadku ciepłowni niż w przypadku domowych pieców czy lokalnych kotłowni. Kolejnym pozytywnym aspektem jest posiadanie przez Ciepłownię Siemianowice Sp. z o.o. profesjonalnych urządzeń do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, które wyłapują wszelkie cząstki, pyły i inne związki zawieszone w dymie wytwarzanym podczas spalania węgla. To powoduje, że dym wypuszczany przez komin Ciepłowni Siemianowice Sp. z o.o., nie dość, że skoncentrowany jest, ponownie, w jednym źródle to jeszcze oczyszczony zostaje ze wszystkich trucizn, które zostają wyłapane przez filtry. W związku z tym iż temperatura spalania jest o wiele wyższa niż w domowych piecach, wytwarzają się o wiele mniej szkodliwe substancje. Pamiętajmy jeszcze o tym iż Ciepłownia jako główny odbiorca może uzyskiwać tańsze paliwa co znów zamienia się na zwiększoną ekonomię i mniejsze koszty za ten rodzaj energii. Biorąc pod uwagę iż można w każdej chwili wdrożyć wysokosprawną kogenerację powoduje kolejne zalety. Takiego efektu nigdy nie uzyskamy w przypadku indywidualnych budynków mających swoje przydomowe ciepłownie jak piece czy kotły. Według nas uciepłownienie miasta jest najlepszym rozwiązaniem na redukcję zanieczyszczeń w powietrzu oraz smogu.

Jeszcze raz dziękujemy Ciepłowni Siemianowice Sp. z o.o. za życzliwość i cenną lekcję.

  • kasztaniaki-baner.jpg