Witamy na stronie Fundacji Ekologicznej Silesia

O akcji Posadź swoje drzewko.

Akcja "Posadź swoje drzewko" została zainicjowana w 1991 roku i do chwili obecnej koordynowana jest przez Fundację Ekologiczną "Silesia".

W pierwszych latach jej trwania miała charakter planowanego nasadzenia drzew i krzewów wokół szkół, głównie w celu poprawy walorów estetycznych. Aktualnie jest akcją tworzenia różnego typu ogrodów do arboretów włącznie.

Biorą w niej udział przede wszystkim szkoły i przedszkola, a także kluby ekologiczne, instytucje ochrony zdrowia i opieki społecznej, różne instytucje i organizacje społeczne. Ta społeczna akcja dofinansowywana była i jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Od 2012 roku dofinansowanie Funduszu zostało ograniczone do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Podstawowe cele akcji to:

•    wzbogacenie w zieleń krajobrazu terenu województwa śląskiego
•    poprawa estetyki terenu placówek oświatowo - wychowawczych
•    tworzenie kolekcji podstawowych gatunków drzew i krzewów
•    wzbogacenie różnorodności biologicznej aglomeracji miejskich
•    wzrost świadomości środowiskowej
•    rozbudzenie odpowiedzialności i troski za środowisko wokół nas
•    budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą
•    kształtowanie właściwego stosunku do świata żywego
•    wyzwalanie chęci działania, szczególnie działania na rzecz środowiska
•    rozwijanie umiejętności planowania i organizowania działań służących poprawi stanu środowiska w najbliższym otoczeniu
•    integracja grupy i pracy zespołowej

W ten sposób systematycznie przy placówkach   oświatowo - wychowawczych powstają "żywe pracownie dydaktyczno - naukowe", gdzie nauczyciele mają możliwość prowadzenia zarówno zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych. Lekcje prowadzone w ogrodzie mają wpływ na ujawnianie uzdolnień i zainteresowań biologiczno - przyrodniczych oraz pogłębianie się aktywności, inicjatywy i samodzielności uczniów. Ponadto rośliny i zwierzęta żyjące w ogrodzie, mogą być wykorzystywane do zaznajamiania uczniów z różnorodnymi ogólnobiologicznymi zagadnieniami oraz różnymi przejawami wrażliwości organizmów. Natomiast praca w ogrodzie szkolnym służy m. in. zaznajamianiu uczniów w uprawą i pielęgnacją drzew i krzewów, z ich budową i biologią oraz przystosowaniami, a także z narzędziami ogrodniczymi i ich zastosowaniem. Udział w tworzeniu ogrodów szkolnych i prowadzenie w nich zajęć przyczynia się do pełniejszej realizacji założeń programowych oraz daje możliwości uatrakcyjnienia i efektywniejszego nauczania przyrody, biologii, ekologii i ochrony środowiska.

 
  • kasztaniaki-baner.jpg