1073843
2014-11-24 14:35:19
Darmowy Program PIT

Budowa przyszkolnych ogrodów - Akcja "Posadź swoje drzewko"

Katowice, 21.10.2014

 

Komunikat o podpisaniu

umowy na dofinansowanie zadania

"Posadź swoje drzewko - edycja jesień 2014"

i dalszych działaniach

 

Z przyjemnością informujemy, że UMOWA DOTACJI Nr 338/2014/28/OP/wb/D w sprawie dofinansowania zadania Posadź swoje drzewko - edycja jesień 2014"
w formie dotacji na pokrycie 80% kosztów w/w zadania  do kwoty 245 494,40 zł
w ramach Priorytetu nr 4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów (OP) została podpisana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i naszą Fundację
w dniu 20 października 2014 r.

W związku z powyższym udostępniamy w załączeniu listę podmiotów, którym zostało przyznane dofinansowanie.Lista beneficjentów Ponadto wszyscy uczestnicy akcji otrzymają droga elektroniczną indywidualne zawiadomienia o zawarciu przez Fundację umowy z WFOŚiGW w Katowicach w sprawie przyznaniu dofinansowania zadania. (Przypominamy, że w bieżącym roku Fundacja odstąpiła o zawierania umów uczestnikami akcji) W zawiadomieniu będzie również podany termin przesłania na adres naszej Fundacji Ekologicznej „Silesia” sprawozdania z realizacji akcji Aktualny wzór sprawozdania wraz z załącznikiem w postaci oswiadczenia Wzór oswiadczenia ( zaktualizowane wzory dostępne są również poniżej w plikach do pobrania po uzyskaniu dofinansowania)  oraz dokumentacji do rozliczenia przyznanych środków pozwalającej na przekazanie dofinansowania.

Dla porządku informujemy, że ostateczny termin przesłania sprawozdania i dokumentacji rozliczeniowej upływa w dniu 16 listopada 2014 roku. (liczy się data stempla pocztowego)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ArcelorMittal Poland pomaga 9 placówkom edukacyjnym

w tworzeniu przyszkolnych ogrodów

w ramach akcji „Posadź swoje drzewko - edycja jesień 2014"

 W realizacji zadania "Posadź swoje drzewko - edycja jesień 2014" 80% kosztu zakupu sadzonek brutto z podatkiem VATdofinansowuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Katowicach. Pozostałe 20% kosztów muszą pokryć ze środków własnych ostateczni beneficjenci, czyli placówki oświatowe.

 Dla 9 placówek te 20% kosztów pokryła za pośrednictwem naszej Fundacji Spółka ArcelorMittal Poland z siedziba w Dąbrowie Górniczej.

 Lista placówek, które skorzystały z 20% dofinansowania ArcelorMittal  przedstawia się następująco:

 

  1. Przedszkole nr 8 w Dąbrowie Górniczej,
  2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemianowicach Śląskich,
  3. Przedszkole nr 19 w Siemianowicach Śląskich,
  4. Szkoła Podstawowa nr 13 w Siemianowicach Śląskich,
  5. Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 w Piekarach Śląskich,
  6. Przedszkole nr 11 w Czeladzi,
  7. Gimnazjum nr 3 w Czeladzi,
  8. Miejskie Przedszkole nr 87 w Katowicach,
  9. Przedszkole nr 7 w Siemianowicach Śląskich

 

 

 _______________________________________________________________________________

 

 

 

Katowice, 8.05.2014

 

Komunikat w sprawie zmiany w regulaminie Akcji

 Posadź swoje drzewko"

 obowiązującym w 2014 roku

 

 Informujemy, Zarząd Fundacji dokonał następującej zmiany w § 9. Regulaminu Rozliczenie akcji i załączył zaktualizowany regulamin.

 

Pkt. 6 § 9. Rozliczenie akcji zostaje uzupełniony o oświadczenie dot. podatku VAT i przyjmuje brzmienie:

 

6. Umieścić na odwrocie oryginału faktury lub rachunku następującą klauzulę:

 „Kwota ............. zł (należy wpisać kwotę odpowiadającą 80% całej kwoty brutto
  z podatkiem VAT) płatna ze środków WFOŚiGW w Katowicach,

 kwota ………… (należy wpisać kwotę odpowiadającą 20% całej kwoty brutto - z podatkiem VAT)  płatna ze środków własnych.”

 „Oświadczamy, że podatek VAT zawarty w niniejszej fakturze stanowi koszt zakupu i nie jest odliczany od podatku należnego w rozliczeniu składanym do Urzędu Skarbowego”.

 (Uwaga:(jeśli faktura lub-rachunek nie zawiera podatku VAT, oświadczenie to można pominąć)

 

 Dla przykładu:

 Wartość brutto faktury łącznie z VAT wynosi to 1 000 zł.

 

Klauzula powinna brzmieć:

 „Kwota 800 zł płatna ze środków WFOŚiGW w Katowicach,

 kwota 200 zł płatna ze środków własnych”.

 Jeśli faktura zawiera VAT dodatkowo:

 „Oświadczamy, że podatek VAT zawarty w niniejszej fakturze stanowi koszt zakupu i nie jest odliczany od podatku należnego w rozliczeniu składanym do Urzędu Skarbowego."

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katowice, 6.05.2014

Komunikat w sprawie zmian w regulaminie Akcji

Posadź swoje drzewko"

obowiązującym w 2014 roku

 

 

W związku z prośbami placówek zainteresowanych Akcją o wyjaśnienie pewnych nieścisłości Zarząd Fundacji dokonał następujących zmian w § 5. Regulaminu Warunki przystąpienia do akcji i załączył zaktualizowany regulamin.

 

 

I. Uzupełniono pierwsze zdanie pkt. 1.3, o możliwości wpłaty depozytu zamiast złożenia oświadczenia.

Zdanie to  otrzymało brzmienie:

1.3. oświadczeniem o posiadaniu środków własnych stanowiących 20% wartości planowanych sadzonek lub równowartość tej kwoty wpłacić do 30 czerwca 2014 roku w formie depozytu na rachunek bankowy Fundacji.

 

II. W pkt. 3 zdanie o obowiązku przekazania depozytu uzupełniono o sformułowanie, że jest konieczne tylko w przypadku nie złożenia oświadczenia o posiadaniu środków własnych.

 Zdanie to przyjmuje brzmienie:

"Ponadto w przypadku nie złożenia oświadczenia o posiadaniu środków własnych wnioskodawca jest zobowiązany, w momencie aplikowania, do przekazania depozytu wkładu własnego na zapłacenie 20% wartości faktury dostawcy drzewek na konto Fundacji:"

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Katowice, 5.05.2014

Zasady ubiegania się o środki

w ramach Akcji "Posadź swoje drzewko"

obowiązujące w 2014 roku

 
 
 
Pragniemy przypomnieć, że od edycji wiosna 2012 roku z uwagi na wprowadzenie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   obniżki dofinansowania projektów do 80% wartości kosztów kwalifikowanych nasza Fundacja zostala zmuszona do odpowiedniej zmiany zasad dofinansowania placówek uczestniczących w Akcji "Posadź swoje drzewko".
 
Aktualnie każda placówka może starać się otrzymać dofinansowanie jedynie w wysokości 80% wartości kosztu zakupu sadzonek brutto z podatkiem VAT, (nie więcj jednak jak 3.000,00 zł brutto z  VAT), a pozostałe 20% musi pokryć ze środków własnych.
 


Termin przesyłania wniosków na Edycję jesień 2014  Akcji "Posadź swoje drzewko"
upływa w dniu 30 czerwca 2014 roku r.
(Decyduje data wpływu wniosku do Fundacji)
 
Szczegółowe zasady skladania wniosków i rozliczania otrzymanych dotacji podane są w plikach do pobrania poniżej. Informujemy, że w tym roku odstępujemy od zawierania umów z placówkami.
 
 
Uwaga: Wnioski złożone na innym druku niż ten, zamieszczony poniżej, zostaną odrzucone ze względów formalnych (prosimy nie zmieniać kolejności punktów, czcionki i wyglądu dokumentu).
 

 


PRZESŁANIE WNIOSKU PO TERMINIE SPOWODUJE JEGO ODRZUCENIE.

 PROSIMY W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI O  ZAPOZNANIE SIĘ ZE ZAKTUALIZOWANYM  REGULAMINEM AKCJI

 
 Pliki do pobrania:
 
 
 
 
 
Drodzy Uczestnicy !!!

Dzięki pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od 20 lat sadzimy drzewa i krzewy na naszej kochanej śląskiej ziemi. Wspólnymi siłami posadziliśmy już ponad 500 000 drzew i krzewów !

 1. Po co drzewo w mieście? - Sprawdź i podaj dalej!!
 2. Jak otrzymać pieniądze i jak się z nich rozliczyć?
 3. Co każdy uczestnik akcji „Posadź swoje drzewko” wiedzieć powinien?
 4. Korzyści i obowiązki wynikające z udziału w akcji „Posadź swoje drzewko”

Pliki do pobrania po uzyskaniu dofinansowania:

 1. Wzór sprawozdania 2014 wersja z 21.10.2014
 2. Załącznik do sprawozdania 2014 Oswiadczenie
 3. Upoważnienie 2014 dot. przekazania środków
 4. Protokół oceny stanu roslin 2014
 5. Wzór oznakowania nasadzeń 2014 zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 6. Logo Fundacji Ekologicznej "Silesia"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


 

 
 

 

hasanpasa evden eve nakliyat

bostanci evden eve nakliyat

cevizli evden eve nakliyat

kucukyali evden eve nakliyat

merdivenkoy evden eve nakliyat