1106466
2015-04-18 15:09:37
Darmowy Program PIT

Budowa przyszkolnych ogrodów - Akcja "Posadź swoje drzewko"

Katowice, 07.04.2015

 

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie

 

"Posadź swoje drzewko - edycja wiosna 2015"

 

WFOŚiGW w Katowicach przyznał

 

 

Fundacji Ekologicznej „SILESIa”

na realizację zadania

 

"Posadź swoje drzewko - edycja wiosna 2015"

 

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z Regulaminem I naboru w 2015 roku prowadzonego przez Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach Priorytetu nr 4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów (OP), Fundusz  przyznał naszej Fundacji dofinansowanie  w formie dotacji na pokrycie 80% kosztów w/w zadania  do kwoty 340 047,92 zł.

 

Oczekujemy na zawarcie umowy z Funduszem,

spodziewane jeszcze w tym miesiącu

 

 

 

O podpisaniu umowy poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Uwaga

Prosimy zaglądać na nasza stronę, bo ostateczni beneficjenci mogą przystąpić do realizacji zadania dopiero po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o przyznaniu dotacji, które Fundacja wysyła dopiero po podpisaniu umowy z WFOŚIGW w Katowicach.

Wcześniejsze przystąpienie do Akcji odbywa się na własne ryzyko placówki.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katowice, 1.12.2014

 

 

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o dofinansowanie

zakupu sadzonek w ramach Akcji 

"Posadź swoje drzewko - edycja wiosna 2015"

 

 

 Fundacja Ekologiczna “Silesia” ma przyjemność poinformować, że licząc na otrzymanie częściowego dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach rozpoczyna przyjmowanie od placowek oświatowo-wychowawczych usytuowanyach w województwie śląskim wniosków o dofinansowanie zakupu sadzonek w ramach Akcji Posadź swoje drzewko - edycja wiosna 2015”  (preferowane będą wnioski o dofinansowanie nasadzeń dla zakładanych mini arboretów)

 

Akcję "Posadź swoje drzewko" realizujemy dzięki dotacjom  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach już ponad 20 lat. Dzięki tej pomocy placówki oświatowo-wychowawcze sadzą drzewa i krzewy na naszej kochanej śląskiej ziemi. Wspólnymi siłami posadziliśmy już ponad 550 000 drzew i krzewów !

Pragniemy przypomnieć, że od edycji wiosna 2012 roku z uwagi na wprowadzenie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach   obniżki dofinansowania projektów do 80% wartości kosztów kwalifikowanych,  nasza Fundacja zostala zmuszona do odpowiedniej zmiany zasad dofinansowania placówek uczestniczących w Akcji "Posadź swoje drzewko".
 
Aktualnie każda placówka może starać się otrzymać dofinansowanie jedynie w wysokości 80% wartości kosztu zakupu sadzonek, a pozostałe 20% musi pokryć ze środków własnych.
 

Proponujemy, aby zainteresesowani udziałem w Akcji, ktorzy jeszcze w niej nie uczestniczyli  przed podjęciem decyzji o złozeniu wniosku zapoznali się się z informacjami ogólnymi, zawartymi w poniższych plikach:

 

 1. Po co drzewo w mieście? - Sprawdź i podaj dalej!!
 2. Korzyści i obowiązki wynikające z udziału w akcji „Posadź swoje drzewko”

 

 

Termin składania wniosków na Edycję wiosna 2015

upływa w dniu 16 stycznia 2015 roku r.

(Decyduje data wpływu wniosku do Fundacji)

 

Informujemy, że w tej edycji podobnie jak w edycji jesień 2014 odstępujemy od zawierania umów z placówkami.

 

Szczegółowe zasady składania wniosków dla tej edycji i trybu rozliczania otrzymanych dotacji są do pobrania poniżej.

 

 

Uwaga: Wnioski złożone na innym druku niż ten, zamieszczony poniżej, zostaną odrzucone ze względów formalnych (prosimy nie zmieniać kolejności punktów, czcionki i wyglądu dokumentu).

 

 

PRZESŁANIE WNIOSKU PO TERMINIE SPOWODUJE JEGO ODRZUCENIE.

 PROSIMY W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI O  ZAPOZNANIE SIĘ ZE ZAKTUALIZOWANYM 

REGULAMINEM EDYCJI WIOSNA 2015

 

 

Pliki do pobrania dot. skladania wniosków:

 

1. Regulamin Akcji wiosna 2015 

2. Wniosek uczestnika wiosna 2015

3. Załącznik nr 3 do wniosku wiosna 2015

4. Załącznik nr 4 do wniosku wiosna 2015

 

 

 

 

Pliki do pobrania po uzyskaniu dofinansowania:

 

 1. Wzór sprawozdania wiosna 2015 wersja z 28.11.2014
 2. Załącznik do sprawozdania wiosna 2015 Oswiadczenie
 3. Upoważnienie uczestnika edycji wiosna 2015 dot. przekazania środków dla FE Silesia
 4. Protokół oceny stanu roslin w edycji wiosna 2015
 5. Wzór oznakowania nasadzeń w 2015 zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 6. Logo Fundacji Ekologicznej "Silesia"

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 ArcelorMittal Poland pomaga 9 placówkom edukacyjnym

w tworzeniu przyszkolnych ogrodów

w ramach akcji „Posadź swoje drzewko - edycja jesień 2014"

 W realizacji zadania "Posadź swoje drzewko - edycja jesień 2014" 80% kosztu zakupu sadzonek brutto z podatkiem VATdofinansowuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Katowicach. Pozostałe 20% kosztów muszą pokryć ze środków własnych ostateczni beneficjenci, czyli placówki oświatowe.

 Dla 9 placówek te 20% kosztów pokryła za pośrednictwem naszej Fundacji Spółka ArcelorMittal Poland z siedziba w Dąbrowie Górniczej.

 Lista placówek, które skorzystały z 20% dofinansowania ArcelorMittal  przedstawia się następująco:

 

  1. Przedszkole nr 8 w Dąbrowie Górniczej,
  2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemianowicach Śląskich,
  3. Przedszkole nr 19 w Siemianowicach Śląskich,
  4. Szkoła Podstawowa nr 13 w Siemianowicach Śląskich,
  5. Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 w Piekarach Śląskich,
  6. Przedszkole nr 11 w Czeladzi,
  7. Gimnazjum nr 3 w Czeladzi,
  8. Miejskie Przedszkole nr 87 w Katowicach,
  9. Przedszkole nr 7 w Siemianowicach Śląskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

hasanpasa evden eve nakliyat

bostanci evden eve nakliyat

cevizli evden eve nakliyat

kucukyali evden eve nakliyat

merdivenkoy evden eve nakliyat