1144176
2015-10-09 05:10:47
Darmowy Program PIT

Budowa przyszkolnych ogrodów - Akcja "Posadź swoje drzewko"

 

Katowice, 21.06.2015

 

"Posadź swoje drzewko - edycja wiosna 2015"

 

Dla zainteresowanych publikujemy ponownie Regulamin Akcji oraz listę uczestników dla edycji wiosna 2015.

1. Regulamin akcji edycja wiosna 2015

2. Lista uczestników akcji edycja wiosna 2015

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katowice, 08.06.2015

Komunikat dot. wydłużenia terminu przyjmowania wniosków

w ramach Akcji „Posadź swoje drzewko - edycja jesień 2015” 

do 15 lipca 2015 r.

 

Fundacja Ekologiczna “Silesia” informuje, że na prośbę wielu zainteresowanych wydłuża termin składania wniosków na Edycję jesień 2015  do dnia 15 lipca 2015 roku r. (Decyduje data stempla pocztowego) Przypominamy o nowym adresie Fundacji do korespondencji:

Fundacja Ekologiczna „SILESIA”

Skrytka pocztowa nr 5,

41-100 Poczta Siemianowice Śląskie 001,

ul. Świerczewskiego 26

Szczegółowe zasady składania wniosków podane są w plikach do pobrania  pod komunikatem z dnia 19 maja 2015 roku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katowice, 22.05.2015

 

"Posadź swoje drzewko - edycja wiosna 2015"

 

Informacja dot.  umowy z WFOŚiGW w Katowicach

Umowa jeszcze nie podpisana, ale można już posługiwac się jej numerem:

UMOWA DOTACJI Nr 56/2015/28/OP/wb/D z dnia ....... maja 2015

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katowice,19.05.2015

 

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zakupu sadzonek

w ramach Akcji „Posadź swoje drzewko - edycja jesień 2015” 

 

Fundacja Ekologiczna “Silesia” informuje, że licząc na otrzymanie częściowego dofinansowania w/w Akcji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczyna przyjmowanie od placowek oświatowo-wychowawczych usytuowanyach w województwie śląskim wniosków o dofinansowanie zakupu sadzonek w ramach Akcji Posadź swoje drzewko - edycja jesień 2015(preferowane będą wnioski o dofinansowanie nasadzeń dla zakładanych mini arboretów)

Termin składania wniosków na Edycję jesień 2015 upływa w dniu 20 czerwca 2015 roku r. (Decyduje data stempla pocztowego) Przypominamy o nowym adresie Fundacji do korespondencji:

Fundacja Ekologiczna „SILESIA”

Skrytka pocztowa nr 5,

41-100 Poczta Siemianowice Śląskie 001,

ul. Świerczewskiego 26

 

Szczegółowe zasady składania wniosków podane są w plikach do pobrania w pod niniejszym komunikatem.

 

Proponujemy, aby zainteresesowani udziałem w Akcji, ktorzy jeszcze w niej nie uczestniczyli  przed podjęciem decyzji o złozeniu wniosku zapoznali się się z informacjami ogólnymi, zawartymi w poniższych plikach:

 1. Po co drzewo w mieście? - Sprawdź i podaj dalej!!
 2. Korzyści i obowiązki wynikające z udziału w akcji „Posadź swoje drzewko”


 Pliki do pobrania dot. skladania wniosków w edycji jesień 2015:

1. Regulamin Akcji jesień 2015

2. Wniosek uczestnika jesień 2015

3. Załącznik nr 3 do wniosku jesień 2015

4. Załącznik nr 4 do wniosku jesień 2015

 

Uwaga: Wnioski złożone na innym druku niż ten, zamieszczony poniżej, zostaną odrzucone ze względów formalnych (prosimy nie zmieniać kolejności punktów, czcionki i wyglądu dokumentu)

Wzory dokumentów do rozliczania dofinansowania otrzymanego w ramach AkcjiPosadź swoje drzewko - edycja jesień 2015”  opublikujemy w ciągu kilku dni.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katowice, 11.05.2015

 

"Posadź swoje drzewko - edycja wiosna 2015"

Informacja dot. zawarcia umowy z WFOŚiGW w Katowicach

 

 

Z uwagi na opóźnienie w zawarciu umowy z Funduszem, do czasu ogloszenia komunikatu o zawarciu tej umowy, dopuszczamy możliwość skladania sprawozdań bez podawania numeru i daty tej umowy.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katowice, 21.04.2015

Druki do pobrania po uzyskaniu dofinansowania

na zakupy sadzonek  w ramach akcji

"Posadź swoje drzewko - edycja wiosna 2015"

 

 1. Wzór sprawozdania wiosna 2015 wersja z 28.11.2014
 2. Załącznik do sprawozdania wiosna 2015 Oswiadczenie
 3. Upoważnienie uczestnika edycji wiosna 2015 dot. przekazania środków dla FE Silesia
 4. Protokół oceny stanu roslin w edycji wiosna 2015
 5. Wzór oznakowania nasadzeń w 2015 zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 6. Logo Fundacji Ekologicznej "Silesia"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katowice, 21.04.2015

 

 

 

Komunikat o możliwości rozpoczęcia nasadzeń w ramach akcji

 

"Posadź swoje drzewko - edycja wiosna 2015"

 

 

 

Nawiązując do komunikatu Fundacji z dnia 7 kwietnia 2015 (poniżej) informujemy, że mimo, iż UMOWA DOTACJI w sprawie dofinansowania zadania Posadź swoje drzewko - edycja wiosna 2015 nie została jeszcze została podpisana,

 

w uzgodnieniu z WFOŚiGW w Katowicach pozwalamy na rozpoczęcie nasadzeń.

 

O zawarciu umowy z Funduszem ogłosimy odpowiedni komunikat na naszej stronie, podając numer i datę umowy, konieczne do zamieszczenia w sprawozdaniu.

 

W związku z powyższym:

1.Uwaga podana w komunikacie z dnia 7 kwietnia 2015, że przystąpienie do nasadzeń przed podpisaniem przez Fundację umowy Funduszem odbywa się na własne ryzyko placówki, jest nieaktualna.

2. udostępniamy w załączeniu listę podmiotów, którym zostało przyznane dofinansowanie.  Lista uczestników wiosna 2015 Ponadto wszyscy uczestnicy akcji otrzymują indywidualne zawiadomienia o przyznaniu dofinansowania droga elektroniczną (W bieżącym roku podobnie jak w roku ubiegłym Fundacja odstąpiła od zawierania umów uczestnikami akcji) W zawiadomieniu podany jest również termin przesłania na adres naszej Fundacji Ekologicznej „Silesia” sprawozdania z realizacji akcji (wg zaktualizowanego wzoru dostępnego na stronie internetowej Fundacji www.fundacjasilesia.pl)  oraz dokumentacji do rozliczenia przyznanych środków pozwalającej na przekazanie dofinansowania.

 

Dla porządku informujemy, że:

 

 1. ostateczny termin przesłania sprawozdania i dokumentacji rozliczeniowej upływa w dniu 30 maja 2015 roku. roku. (liczy się data stempla pocztowego)
 2. Sprawozdania należy przesyłać:

 

2.1. drogą pocztową na adres Fundacji do korespondencji, który jest następujący:

 

Fundacja Ekologiczna „SILESIA”,

 

Skrytka pocztowa nr 5,

 

41-100 Poczta Siemianowice Śląskie 001,

 

ul. Świerczewskiego 26

 

2.2.Drogą elektroniczną na adres:

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

W przypadku stwierdzenia, że Państwa placówka nie otrzymała indywidualnego zawiadomienia do dnia 25.04.2015, prosimy o e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 29.04.2015 r.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katowice, 07.04.2015

 

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie

 

"Posadź swoje drzewko - edycja wiosna 2015"

 

WFOŚiGW w Katowicach przyznał

 

 

Fundacji Ekologicznej „SILESIa”

na realizację zadania

 

"Posadź swoje drzewko - edycja wiosna 2015"

 

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z Regulaminem I naboru w 2015 roku prowadzonego przez Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach Priorytetu nr 4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów (OP), Fundusz  przyznał naszej Fundacji dofinansowanie  w formie dotacji na pokrycie 80% kosztów w/w zadania  do kwoty 340 047,92 zł.

 

Oczekujemy na zawarcie umowy z Funduszem,

spodziewane jeszcze w tym miesiącu

 

 

 

O podpisaniu umowy poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Uwaga

Prosimy zaglądać na nasza stronę, bo ostateczni beneficjenci mogą przystąpić do realizacji zadania dopiero po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o przyznaniu dotacji.

Wcześniejsze przystąpienie do Akcji odbywa się na własne ryzyko placówki.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katowice, 1.12.2014

 

 


 

 

 

 

Pliki do pobrania po uzyskaniu dofinansowania:

 

 1. Wzór sprawozdania wiosna 2015 wersja z 28.11.2014
 2. Załącznik do sprawozdania wiosna 2015 Oswiadczenie
 3. Upoważnienie uczestnika edycji wiosna 2015 dot. przekazania środków dla FE Silesia
 4. Protokół oceny stanu roslin w edycji wiosna 2015
 5. Wzór oznakowania nasadzeń w 2015 zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 6. Logo Fundacji Ekologicznej "Silesia"

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 ArcelorMittal Poland pomaga 9 placówkom edukacyjnym

w tworzeniu przyszkolnych ogrodów

w ramach akcji „Posadź swoje drzewko - edycja jesień 2014"

 W realizacji zadania "Posadź swoje drzewko - edycja jesień 2014" 80% kosztu zakupu sadzonek brutto z podatkiem VATdofinansowuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Katowicach. Pozostałe 20% kosztów muszą pokryć ze środków własnych ostateczni beneficjenci, czyli placówki oświatowe.

 Dla 9 placówek te 20% kosztów pokryła za pośrednictwem naszej Fundacji Spółka ArcelorMittal Poland z siedziba w Dąbrowie Górniczej.

 Lista placówek, które skorzystały z 20% dofinansowania ArcelorMittal  przedstawia się następująco:

 

  1. Przedszkole nr 8 w Dąbrowie Górniczej,
  2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemianowicach Śląskich,
  3. Przedszkole nr 19 w Siemianowicach Śląskich,
  4. Szkoła Podstawowa nr 13 w Siemianowicach Śląskich,
  5. Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 w Piekarach Śląskich,
  6. Przedszkole nr 11 w Czeladzi,
  7. Gimnazjum nr 3 w Czeladzi,
  8. Miejskie Przedszkole nr 87 w Katowicach,
  9. Przedszkole nr 7 w Siemianowicach Śląskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

hasanpasa evden eve nakliyat

bostanci evden eve nakliyat

cevizli evden eve nakliyat

kucukyali evden eve nakliyat

merdivenkoy evden eve nakliyat