1114165
2015-05-23 07:44:43
Darmowy Program PIT

Budowa przyszkolnych ogrodów - Akcja "Posadź swoje drzewko"

 

Katowice, 22.05.2015

 

"Posadź swoje drzewko - edycja wiosna 2015"

 

Informacja dot.  umowy z WFOŚiGW w Katowicach

Umowa jeszcze nie podpisana, ale można już posługiwac się jej numerem:

UMOWA DOTACJI Nr 56/2015/28/OP/wb/D z dnia ....... maja 2015

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katowice,19.05.2015

 

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zakupu sadzonek

w ramach Akcji „Posadź swoje drzewko - edycja jesień 2015” 

 

Fundacja Ekologiczna “Silesia” informuje, że licząc na otrzymanie częściowego dofinansowania w/w Akcji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczyna przyjmowanie od placowek oświatowo-wychowawczych usytuowanyach w województwie śląskim wniosków o dofinansowanie zakupu sadzonek w ramach Akcji Posadź swoje drzewko - edycja jesień 2015(preferowane będą wnioski o dofinansowanie nasadzeń dla zakładanych mini arboretów)

Termin składania wniosków na Edycję jesień 2015 upływa w dniu 20 czerwca 2015 roku r. (Decyduje data stempla pocztowego) Przypominamy o nowym adresie Fundacji do korespondencji:

Fundacja Ekologiczna „SILESIA”

Skrytka pocztowa nr 5,

41-100 Poczta Siemianowice Śląskie 001,

ul. Świerczewskiego 26

 

Szczegółowe zasady składania wniosków podane są w plikach do pobrania w pod niniejszym komunikatem.

 

Proponujemy, aby zainteresesowani udziałem w Akcji, ktorzy jeszcze w niej nie uczestniczyli  przed podjęciem decyzji o złozeniu wniosku zapoznali się się z informacjami ogólnymi, zawartymi w poniższych plikach:

 1. Po co drzewo w mieście? - Sprawdź i podaj dalej!!
 2. Korzyści i obowiązki wynikające z udziału w akcji „Posadź swoje drzewko”


 Pliki do pobrania dot. skladania wniosków w edycji jesień 2015:

1. Regulamin Akcji jesień 2015

2. Wniosek uczestnika jesień 2015

3. Załącznik nr 3 do wniosku jesień 2015

4. Załącznik nr 4 do wniosku jesień 2015

 

Uwaga: Wnioski złożone na innym druku niż ten, zamieszczony poniżej, zostaną odrzucone ze względów formalnych (prosimy nie zmieniać kolejności punktów, czcionki i wyglądu dokumentu)

Wzory dokumentów do rozliczania dofinansowania otrzymanego w ramach AkcjiPosadź swoje drzewko - edycja jesień 2015”  opublikujemy w ciągu kilku dni.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katowice, 11.05.2015

 

"Posadź swoje drzewko - edycja wiosna 2015"

Informacja dot. zawarcia umowy z WFOŚiGW w Katowicach

 

 

Z uwagi na opóźnienie w zawarciu umowy z Funduszem, do czasu ogloszenia komunikatu o zawarciu tej umowy, dopuszczamy możliwość skladania sprawozdań bez podawania numeru i daty tej umowy.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katowice, 21.04.2015

Druki do pobrania po uzyskaniu dofinansowania

na zakupy sadzonek  w ramach akcji

"Posadź swoje drzewko - edycja wiosna 2015"

 

 1. Wzór sprawozdania wiosna 2015 wersja z 28.11.2014
 2. Załącznik do sprawozdania wiosna 2015 Oswiadczenie
 3. Upoważnienie uczestnika edycji wiosna 2015 dot. przekazania środków dla FE Silesia
 4. Protokół oceny stanu roslin w edycji wiosna 2015
 5. Wzór oznakowania nasadzeń w 2015 zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 6. Logo Fundacji Ekologicznej "Silesia"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katowice, 21.04.2015

 

 

 

Komunikat o możliwości rozpoczęcia nasadzeń w ramach akcji

 

"Posadź swoje drzewko - edycja wiosna 2015"

 

 

 

Nawiązując do komunikatu Fundacji z dnia 7 kwietnia 2015 (poniżej) informujemy, że mimo, iż UMOWA DOTACJI w sprawie dofinansowania zadania Posadź swoje drzewko - edycja wiosna 2015 nie została jeszcze została podpisana,

 

w uzgodnieniu z WFOŚiGW w Katowicach pozwalamy na rozpoczęcie nasadzeń.

 

O zawarciu umowy z Funduszem ogłosimy odpowiedni komunikat na naszej stronie, podając numer i datę umowy, konieczne do zamieszczenia w sprawozdaniu.

 

W związku z powyższym:

1.Uwaga podana w komunikacie z dnia 7 kwietnia 2015, że przystąpienie do nasadzeń przed podpisaniem przez Fundację umowy Funduszem odbywa się na własne ryzyko placówki, jest nieaktualna.

2. udostępniamy w załączeniu listę podmiotów, którym zostało przyznane dofinansowanie.  Lista uczestników wiosna 2015 Ponadto wszyscy uczestnicy akcji otrzymują indywidualne zawiadomienia o przyznaniu dofinansowania droga elektroniczną (W bieżącym roku podobnie jak w roku ubiegłym Fundacja odstąpiła od zawierania umów uczestnikami akcji) W zawiadomieniu podany jest również termin przesłania na adres naszej Fundacji Ekologicznej „Silesia” sprawozdania z realizacji akcji (wg zaktualizowanego wzoru dostępnego na stronie internetowej Fundacji www.fundacjasilesia.pl)  oraz dokumentacji do rozliczenia przyznanych środków pozwalającej na przekazanie dofinansowania.

 

Dla porządku informujemy, że:

 

 1. ostateczny termin przesłania sprawozdania i dokumentacji rozliczeniowej upływa w dniu 30 maja 2015 roku. roku. (liczy się data stempla pocztowego)
 2. Sprawozdania należy przesyłać:

 

2.1. drogą pocztową na adres Fundacji do korespondencji, który jest następujący:

 

Fundacja Ekologiczna „SILESIA”,

 

Skrytka pocztowa nr 5,

 

41-100 Poczta Siemianowice Śląskie 001,

 

ul. Świerczewskiego 26

 

2.2.Drogą elektroniczną na adres:

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

W przypadku stwierdzenia, że Państwa placówka nie otrzymała indywidualnego zawiadomienia do dnia 25.04.2015, prosimy o e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 29.04.2015 r.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katowice, 07.04.2015

 

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie

 

"Posadź swoje drzewko - edycja wiosna 2015"

 

WFOŚiGW w Katowicach przyznał

 

 

Fundacji Ekologicznej „SILESIa”

na realizację zadania

 

"Posadź swoje drzewko - edycja wiosna 2015"

 

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z Regulaminem I naboru w 2015 roku prowadzonego przez Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach Priorytetu nr 4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów (OP), Fundusz  przyznał naszej Fundacji dofinansowanie  w formie dotacji na pokrycie 80% kosztów w/w zadania  do kwoty 340 047,92 zł.

 

Oczekujemy na zawarcie umowy z Funduszem,

spodziewane jeszcze w tym miesiącu

 

 

 

O podpisaniu umowy poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Uwaga

Prosimy zaglądać na nasza stronę, bo ostateczni beneficjenci mogą przystąpić do realizacji zadania dopiero po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o przyznaniu dotacji.

Wcześniejsze przystąpienie do Akcji odbywa się na własne ryzyko placówki.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katowice, 1.12.2014

 

 


 

 

 

 

Pliki do pobrania po uzyskaniu dofinansowania:

 

 1. Wzór sprawozdania wiosna 2015 wersja z 28.11.2014
 2. Załącznik do sprawozdania wiosna 2015 Oswiadczenie
 3. Upoważnienie uczestnika edycji wiosna 2015 dot. przekazania środków dla FE Silesia
 4. Protokół oceny stanu roslin w edycji wiosna 2015
 5. Wzór oznakowania nasadzeń w 2015 zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 6. Logo Fundacji Ekologicznej "Silesia"

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 ArcelorMittal Poland pomaga 9 placówkom edukacyjnym

w tworzeniu przyszkolnych ogrodów

w ramach akcji „Posadź swoje drzewko - edycja jesień 2014"

 W realizacji zadania "Posadź swoje drzewko - edycja jesień 2014" 80% kosztu zakupu sadzonek brutto z podatkiem VATdofinansowuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Katowicach. Pozostałe 20% kosztów muszą pokryć ze środków własnych ostateczni beneficjenci, czyli placówki oświatowe.

 Dla 9 placówek te 20% kosztów pokryła za pośrednictwem naszej Fundacji Spółka ArcelorMittal Poland z siedziba w Dąbrowie Górniczej.

 Lista placówek, które skorzystały z 20% dofinansowania ArcelorMittal  przedstawia się następująco:

 

  1. Przedszkole nr 8 w Dąbrowie Górniczej,
  2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemianowicach Śląskich,
  3. Przedszkole nr 19 w Siemianowicach Śląskich,
  4. Szkoła Podstawowa nr 13 w Siemianowicach Śląskich,
  5. Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 w Piekarach Śląskich,
  6. Przedszkole nr 11 w Czeladzi,
  7. Gimnazjum nr 3 w Czeladzi,
  8. Miejskie Przedszkole nr 87 w Katowicach,
  9. Przedszkole nr 7 w Siemianowicach Śląskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

hasanpasa evden eve nakliyat

bostanci evden eve nakliyat

cevizli evden eve nakliyat

kucukyali evden eve nakliyat

merdivenkoy evden eve nakliyat