1174365
2016-02-14 19:45:55
Darmowy Program PIT

Budowa przyszkolnych ogrodów - Akcja "Posadź swoje drzewko"

 

Katowice, 19 października 2015 r. 

 

Komunikat dot. aktualizacji listy uczestników  akcji

 

"Posadź swoje drzewko - edycja jesień 2015"

 

wg stanu na dzień 19.10.2015

 

Załączamy listę podmiotów, którym zostało przyznane dofinansowanie

 

zaktualizowaną 19.10.2015.

 

Lista uczestnikow wersja z 19.10.2015

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katowice, 16 października 2015 r. 

 

Komunikat dot. aktualizacji listy uczestników  akcji

"Posadź swoje drzewko - edycja jesień 2015"

o wartość zadania

 

 

 

Załączamy listę podmiotów, którym zostało przyznane dofinansowanie, zaktualizowaną o wartość zadania.  Lista uczestników jesień 2015

 

Dla porządku informujemy, że dofinansowanie wynosi 80% wartości zadania.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katowice, 14 października 2015 r.

 

 

Komunikat dot. dokumentowania rozliczeń akcji

 

 

"Posadź swoje drzewko - edycja jesień 2015"

 

Nawiązując do komunikatu Fundacji z dnia 12.10.2015 załączamy poniżej pliki do pobrania pozwalające uczestnikom akcji na złożenie sprawozdania z wykonania nasadzeń, a naszej Fundacji na podstawie otrzymanych od uczestników akcji sprawozdań, rozliczenie zadania z WFOSiGW w Katowicach.

Pliki do pobrania: 

  1. Schemat sprawozdania jesień 2015 wersja z 12.10.2015
  2. Załącznik do sprawozdania jesień 2015 Oswiadczenie
  3. Upoważnienie uczestnika edycji jesień 2015 dot. przekazania środków dla FE Silesia
  4. Protokół oceny stanu roslin w edycji jesień 2015
  5. Wzór oznakowania nasadzeń w 2015 zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
  6. Logo Fundacji Ekologicznej "Silesia"

 

________________________________________________________________________

 

Katowice, 13 października 2015 r

 

 

Komunikat dot. zmiany regulaminu akcji

 

 

"Posadź swoje drzewko - edycja jesień 2015"

 

Informujemy, że w paragrafie § 9 Regulaminu Dokumentowanie rozliczenia akcji uległ zmianie pkt. 6, który aktualnie ma następujące brzmienie:

 

6. Umieścić na odwrocie oryginału faktury lub rachunku dostawcy odpowiednią klauzulę:

 

6.1. Placówki, które nie są płatnikami VAT lub w deklaracjach VAT składanych do Urzędu Skarbowego nie będą odliczać podatku VAT wykazanego w fakturach za zakup materiału szkółkarskiego od podatku VAT należnego umieszczają klauzulę:

 

„Kwota............. zł (należy wpisać kwotę odpowiadającą 80% całej kwoty brutto
z podatkiem VAT, jednak nie wyższą niż kwota przyznanego dofinansowania ) płatna ze środków WFOŚiGW w Katowicach, kwota ………… (należy wpisać kwotę odpowiadającą 20% całej kwoty brutto - z podatkiem VAT, a w przypadku zakupu sadzonek o wartości wyższej niż kwota zakupu podana we wniosku placówki, należy wpisać kwotę będąca różnicą między wartością zakupu brutto i kwotą przyznanego dofinansowania) płatna ze środków własnych.

 

Dla przykładu:

 

Wartość brutto faktury to 1 200 zł.

 

Klauzula powinna brzmieć:

 

„Oświadczamy, że podatek VAT w niniejszej fakturze stanowi koszt zakupu i nie jest odliczany od podatku należnego w rozliczeniu składanym do Urzędu Skarbowego.

 

 

 

Kwota 960 zł płatna ze środków WFOŚiGW w Katowicach,

 

kwota 240 zł płatna ze środków własnych”.

 

6.2.Placówki, które w deklaracjach VAT składanych do Urzędu Skarbowegobędą odliczać VAT wykazany w fakturach za zakup materiału szkółkarskiego od podatku VAT należnego umieszczają klauzulę:

 

 

 

„Kwota............. zł (należy wpisać kwotę odpowiadającą 80% całej kwoty netto
bez podatku VAT, jednak nie wyższą niż kwota przyznanego dofinansowania) płatna ze środków WFOŚiGW w Katowicach, kwota ………… (należy wpisać kwotę odpowiadającą 20% całej kwoty netto
bez podatku VAT, a w przypadku zakupu sadzonek o wartości wyższej niż kwota zakupu podana we wniosku placówki, należy wpisać kwotę będąca różnicą między wartością zakupu netto i kwotą przyznanego dofinansowania) płatna ze środków własnych.

 

 

 

Dla przykładu:

 

Wartość netto faktury to 1 000 zł.

 

Klauzula powinna brzmieć:

 

Kwota 800 zł płatna ze środków WFOŚiGW w Katowicach,

 

kwota 200 zł płatna ze środków własnych”.

 

 

 

Dla porządku załączmy zaktualizowaną wersję Regulaminu.

 

Do pobrania

Regulamin Akcji Posadz swoje drzewko jesień 2015 wersja z 12.10.2015

 

 

______________________________________________________________________

 

Katowice, 12 października 2015 r.

 

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie

 

"Posadź swoje drzewko - edycja jesień 2015"

 

i możliwości rozpoczęcia nasadzeń

 

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z aktualnym Regulaminem naborów prowadzonych przez Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach Priorytetu nr 4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów (OP), Fundusz  przyznał naszej Fundacji dofinansowanie  w formie dotacji na pokrycie 80% kosztów w/w zadania  do kwoty 354 292,80zł.

 Równocześnie informujemy, że mimo, iż UMOWA DOTACJI w sprawie dofinansowania nie została jeszcze została podpisana, w uzgodnieniu z WFOŚiGW w Katowicach pozwalamy na rozpoczęcie nasadzeń.

 Oczekujemy na zawarcie umowy z Funduszem, spodziewane jeszcze w tym miesiącu.

O zawarciu umowy z Funduszem ogłosimy odpowiedni komunikat na naszej stronie, podając numer i datę umowy.

 

 W związku z powyższym:

1.udostępniamy w załączeniu listę podmiotów, którym zostało przyznane dofinansowanie. (Lista ta zostanie jutro uzupełniona o wysokość przyznanej dotacji.) Ponadto wszyscy uczestnicy akcji otrzymują indywidualne zawiadomienia o przyznaniu dofinansowania droga elektroniczną (W bieżącym roku podobnie jak w roku ubiegłym Fundacja odstępuje od zawierania umów uczestnikami akcji) W zawiadomieniu podany będzie dla porządku termin przesłania na adres do korespondencji naszej Fundacji Ekologicznej „Silesia” sprawozdania z realizacji akcji (wg zaktualizowanego wzoru dostępnego na stronie internetowej Fundacji www.fundacjasilesia.pl)  oraz dokumentacji do rozliczenia przyznanych środków pozwalającej na przekazanie dofinansowania.

 

Dla porządku informujemy, że:

 

  1. ostateczny termin przesłania sprawozdania i dokumentacji rozliczeniowej upływa w dniu 20 listopada 2015 roku roku. (liczy się data stempla pocztowego)
  2. Sprawozdania należy przesyłać:

2.1. drogą pocztową na adres Fundacji do korespondencji, który jest następujący:

 

Fundacja Ekologiczna „SILESIA”,

Skrytka pocztowa nr 5,

41-100 Poczta Siemianowice Śląskie 001,

ul. Świerczewskiego 26

 

2.2.Drogą elektroniczną na adres:

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W przypadku stwierdzenia, że Państwa placówka nie otrzymała indywidualnego zawiadomienia do dnia 15.10.2015, prosimy o e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 19.10.2015 r.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katowice, 08.06.2015

Komunikat dot. wydłużenia terminu przyjmowania wniosków

w ramach Akcji „Posadź swoje drzewko - edycja jesień 2015” 

do 15 lipca 2015 r.

 

Fundacja Ekologiczna “Silesia” informuje, że na prośbę wielu zainteresowanych wydłuża termin składania wniosków na Edycję jesień 2015  do dnia 15 lipca 2015 roku r. (Decyduje data stempla pocztowego) Przypominamy o nowym adresie Fundacji do korespondencji:

Fundacja Ekologiczna „SILESIA”

Skrytka pocztowa nr 5,

41-100 Poczta Siemianowice Śląskie 001,

ul. Świerczewskiego 26

Szczegółowe zasady składania wniosków podane są w plikach do pobrania  pod komunikatem z dnia 19 maja 2015 roku.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katowice,19.05.2015

 

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zakupu sadzonek

w ramach Akcji „Posadź swoje drzewko - edycja jesień 2015” 

 

Fundacja Ekologiczna “Silesia” informuje, że licząc na otrzymanie częściowego dofinansowania w/w Akcji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczyna przyjmowanie od placowek oświatowo-wychowawczych usytuowanyach w województwie śląskim wniosków o dofinansowanie zakupu sadzonek w ramach Akcji Posadź swoje drzewko - edycja jesień 2015(preferowane będą wnioski o dofinansowanie nasadzeń dla zakładanych mini arboretów)

Termin składania wniosków na Edycję jesień 2015 upływa w dniu 20 czerwca 2015 roku r. (Decyduje data stempla pocztowego) Przypominamy o nowym adresie Fundacji do korespondencji:

Fundacja Ekologiczna „SILESIA”

Skrytka pocztowa nr 5,

41-100 Poczta Siemianowice Śląskie 001,

ul. Świerczewskiego 26

 

Szczegółowe zasady składania wniosków podane są w plikach do pobrania w pod niniejszym komunikatem.

 

Proponujemy, aby zainteresesowani udziałem w Akcji, ktorzy jeszcze w niej nie uczestniczyli  przed podjęciem decyzji o złozeniu wniosku zapoznali się się z informacjami ogólnymi, zawartymi w poniższych plikach:

  1. Po co drzewo w mieście? - Sprawdź i podaj dalej!!
  2. Korzyści i obowiązki wynikające z udziału w akcji „Posadź swoje drzewko”


 Pliki do pobrania dot. skladania wniosków w edycji jesień 2015:

1. Regulamin Akcji jesień 2015

2. Wniosek uczestnika jesień 2015

3. Załącznik nr 3 do wniosku jesień 2015

4. Załącznik nr 4 do wniosku jesień 2015

 

Uwaga: Wnioski złożone na innym druku niż ten, zamieszczony poniżej, zostaną odrzucone ze względów formalnych (prosimy nie zmieniać kolejności punktów, czcionki i wyglądu dokumentu)

Wzory dokumentów do rozliczania dofinansowania otrzymanego w ramach AkcjiPosadź swoje drzewko - edycja jesień 2015”  opublikujemy.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

hasanpasa evden eve nakliyat

bostanci evden eve nakliyat

cevizli evden eve nakliyat

kucukyali evden eve nakliyat

merdivenkoy evden eve nakliyat