1052446
2014-09-15 04:00:37
Darmowy Program PIT

Budowa przyszkolnych ogrodów - Akcja "Posadź swoje drzewko"

 

  Katowice, 8.05.2014

 

Komunikat w sprawie zmiany w regulaminie Akcji

 Posadź swoje drzewko"

 obowiązującym w 2014 roku

 

 Informujemy, Zarząd Fundacji dokonał następującej zmiany w § 9. Regulaminu Rozliczenie akcji i załączył zaktualizowany regulamin.

 

Pkt. 6 § 9. Rozliczenie akcji zostaje uzupełniony o oświadczenie dot. podatku VAT i przyjmuje brzmienie:

 

6. Umieścić na odwrocie oryginału faktury lub rachunku następującą klauzulę:

 „Kwota ............. zł (należy wpisać kwotę odpowiadającą 80% całej kwoty brutto
  z podatkiem VAT) płatna ze środków WFOŚiGW w Katowicach,

 kwota ………… (należy wpisać kwotę odpowiadającą 20% całej kwoty brutto - z podatkiem VAT)  płatna ze środków własnych.”

 „Oświadczamy, że podatek VAT zawarty w niniejszej fakturze stanowi koszt zakupu i nie jest odliczany od podatku należnego w rozliczeniu składanym do Urzędu Skarbowego”.

 (Uwaga:(jeśli faktura lub-rachunek nie zawiera podatku VAT, oświadczenie to można pominąć)

 

 Dla przykładu:

 Wartość brutto faktury łącznie z VAT wynosi to 1 000 zł.

 

Klauzula powinna brzmieć:

 „Kwota 800 zł płatna ze środków WFOŚiGW w Katowicach,

 kwota 200 zł płatna ze środków własnych”.

 Jeśli faktura zawiera VAT dodatkowo:

 „Oświadczamy, że podatek VAT zawarty w niniejszej fakturze stanowi koszt zakupu i nie jest odliczany od podatku należnego w rozliczeniu składanym do Urzędu Skarbowego."

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katowice, 6.05.2014

Komunikat w sprawie zmian w regulaminie Akcji

Posadź swoje drzewko"

obowiązującym w 2014 roku

 

 

W związku z prośbami placówek zainteresowanych Akcją o wyjaśnienie pewnych nieścisłości Zarząd Fundacji dokonał następujących zmian w § 5. Regulaminu Warunki przystąpienia do akcji i załączył zaktualizowany regulamin.

 

 

I. Uzupełniono pierwsze zdanie pkt. 1.3, o możliwości wpłaty depozytu zamiast złożenia oświadczenia.

Zdanie to  otrzymało brzmienie:

1.3. oświadczeniem o posiadaniu środków własnych stanowiących 20% wartości planowanych sadzonek lub równowartość tej kwoty wpłacić do 30 czerwca 2014 roku w formie depozytu na rachunek bankowy Fundacji.

 

II. W pkt. 3 zdanie o obowiązku przekazania depozytu uzupełniono o sformułowanie, że jest konieczne tylko w przypadku nie złożenia oświadczenia o posiadaniu środków własnych.

 Zdanie to przyjmuje brzmienie:

"Ponadto w przypadku nie złożenia oświadczenia o posiadaniu środków własnych wnioskodawca jest zobowiązany, w momencie aplikowania, do przekazania depozytu wkładu własnego na zapłacenie 20% wartości faktury dostawcy drzewek na konto Fundacji:"

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Katowice, 5.05.2014

Zasady ubiegania się o środki

w ramach Akcji "Posadź swoje drzewko"

obowiązujące w 2014 roku

 
 
 
Pragniemy przypomnieć, że od edycji wiosna 2012 roku z uwagi na wprowadzenie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   obniżki dofinansowania projektów do 80% wartości kosztów kwalifikowanych nasza Fundacja zostala zmuszona do odpowiedniej zmiany zasad dofinansowania placówek uczestniczących w Akcji "Posadź swoje drzewko".
 
Aktualnie każda placówka może starać się otrzymać dofinansowanie jedynie w wysokości 80% wartości kosztu zakupu sadzonek brutto z podatkiem VAT, (nie więcj jednak jak 3.000,00 zł brutto z  VAT), a pozostałe 20% musi pokryć ze środków własnych.
 


Termin przesyłania wniosków na Edycję jesień 2014  Akcji "Posadź swoje drzewko"
upływa w dniu 30 czerwca 2014 roku r.
(Decyduje data wpływu wniosku do Fundacji)
 
Szczegółowe zasady skladania wniosków i rozliczania otrzymanych dotacji podane są w plikach do pobrania poniżej. Informujemy, że w tym roku odstępujemy od zawierania umów z placówkami.
 
 
Uwaga: Wnioski złożone na innym druku niż ten, zamieszczony poniżej, zostaną odrzucone ze względów formalnych (prosimy nie zmieniać kolejności punktów, czcionki i wyglądu dokumentu).
 

 


PRZESŁANIE WNIOSKU PO TERMINIE SPOWODUJE JEGO ODRZUCENIE.

 PROSIMY W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI O  ZAPOZNANIE SIĘ ZE ZAKTUALIZOWANYM  REGULAMINEM AKCJI

 
 Pliki do pobrania:
 
 
 
 
 
Drodzy Uczestnicy !!!

Dzięki pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od 20 lat sadzimy drzewa i krzewy na naszej kochanej śląskiej ziemi. Wspólnymi siłami posadziliśmy już ponad 500 000 drzew i krzewów !

 1. Po co drzewo w mieście? - Sprawdź i podaj dalej!!
 2. Jak otrzymać pieniądze i jak się z nich rozliczyć?
 3. Co każdy uczestnik akcji „Posadź swoje drzewko” wiedzieć powinien?
 4. Korzyści i obowiązki wynikające z udziału w akcji „Posadź swoje drzewko”

Pliki do pobrania po uzyskaniu dofinansowania:

 1. Wzór sprawozdania 2014
 2. Oswiadczenie 2014 dot. kontroli
 3. Upoważnienie 2014 dot. przekazania środków
 4. Protokół oceny stanu roslin 2014
 5. Wzór oznakowania nasadzeń 2014 zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 6. Logo Fundacji Ekologicznej "Silesia"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Akcja - "Posadź swoje drzewko" Edycja wiosna 2014 - NIE ODBYŁA SIĘ!

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasza Fundacja uzyskała dofinansowanie

 

WFOŚiGW w Katowicach

 

w II naborze wniosków w 2013 roku na realizację zadania

 

"Zakładanie mini ogrodów botanicznych, mini arboretów" 

w ramach naszego projektu

"Posadź swoje drzewko - edycja jesień 2013"

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z Regulaminem II naboru prowadzonego przez Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach priorytetu 6.1. – Zakładanie mini ogrodów botanicznych, mini arboretów, w szczególności przy szkołach i przedszkolach Fundusz  przynał naszej Fundacj dofinansowanie  na pokrycie 80% kosztów zadania  wysokości 172 541,20 zł.

Umowa z Funduszem datowana 22.10.2013 została zawarta.

(Podpisanie umowy przez Zarząd Fundacji nastąpiło w dniu 28.10.2013)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jedynie nasza Fundacja uzyskała dofinansowanie

WFOŚiGW w Katowicach

w I naborze wniosków w 2013 roku na realizację zadania

"Zakładanie mini ogrodów botanicznych, mini arboretów" 

 

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z Regulaminem I naboru prowadzonego przez Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach priorytetu 6.1. – Zakładanie mini ogrodów botanicznych, mini arboretów, w szczególności przy szkołach i przedszkolach, w terminie od dnia 01.02.2013 r. do dnia 28.02.2013 r. złożono 2 wnioski. Dofinansowanie w formie dotacji przyznano jedynie naszej Fundacji.

Kwota dofinansowania zadania pn. Posadź swoje drzewko – edycja wiosna 2013 (80% kosztów zadania) wynosi 177 792,80 zł - zobacz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZYSZKOLNE OGRODY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM CORAZ PIĘKNIEJSZE

 

 

6 placówek edukacyjnych, kilkaset sadzonek drzew, krzewów i kwiatów.

Z tych ogrodów korzysta prawie tysiąc dzieci z 4 miast na Śląsku i w Zagłębiu.

Fundacja Ekologiczna „SILESIA” wspólnie z ArcelorMittal Poland wspiera rozwój terenów zielonych przy szkołach i przedszkolach.

Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Chorzów i Świętochłowice – 6 placówek edukacyjnych w tych miastach od niedawna może cieszyć się wzbogaconymi ogrodami. Sadzone były m. in. azalie, forsycje, hortensje, klony, brzozy i tuje, uzupełniane żywopłoty i klomby. W sumie zasadzonych zostało ponad 400 egzemplarzy roślin dwudziestu gatunków.

Dzieci korzystają z odnowionych ogrodów nie tylko w czasie zabawy i odpoczynku. Placówki będą mogły cieszyć się mniejszym hałasem, a to poprawia komfort nauki. Ważna jest też możliwość kształtowania dbałości o otoczenie. – Na co dzień często rozmawiamy z dziećmi o ekologii i o przyrodzie. Maluchy uważnie przyglądały się nasadzeniom, a teraz wiedzą już, że młode rośliny wymagają starannej opieki i widzą, że nasz ogród pięknieje – przyznaje Mariola Piecha, dyrektor Przedszkola nr 1 w Chorzowie, w którym dzięki Fundacji Ekologicznej „SILESIA” i ArcelorMittal Poland udało się otoczyć ogród szpalerem iglaków.  – Na własny koszt nie bylibyśmy w stanie tak rozwinąć ogrodu – dodaje Witold Lipski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Janusza Korczaka w Świętochłowicach – tym bardziej, że z Fundacją Ekologiczną „SILESIA” współpracujemy od wielu lat. Większość drzewostanu na terenie szkoły to właśnie zasługa Fundacji. Z kolei dzięki wcześniejszej współpracy z ArcelorMittal mogliśmy już m. in. wymienić sprzęt komputerowy. A teraz udało się wspaniale wzbogacić ogród.

Z efektów nasadzeń zadowoleni są też partnerzy. Jak mówi Jolanta Zawitkowska, Eko-Ambasador ArcelorMittal Poland – Od 2005 roku na terenie województwa śląskiego posadziliśmy aż 400 tysięcy drzew  i krzewów. Bardzo cieszymy się, że możemy wesprzeć działania Fundacji Ekologicznej „SILESIA”. Roślinność ma duże znaczenie: oczyszcza powietrze, tłumi hałas, wpływa korzystnie na miejski mikroklimat, a do tego może być wspaniałym miejscem rekreacji i integracji. Od wielu lat w hutach ArcelorMittal Poland prowadzimy szeroko zakrojony program inwestycyjny zmniejszający ich oddziaływanie na środowisko.

Z kolei Fundacja Ekologiczna „SILESIA” w kształtowaniu przyszkolnych ogrodów ma już doświadczenie sięgające dwóch dekad – W ciągu dwudziestu lat trwania naszej akcji „Posadź swoje drzewko” w województwie śląskim udało się nam stworzyć ponad 4,5 tysiąca dobrze zagospodarowanych przyszkolnych ogrodów, służących prowadzeniu nowej praktycznej formy edukacji ekologicznej, a także służących rekreacji – mówi Marek Tereszkiewicz, Prezes Zarządu Fundacji Ekologicznej „SILESIA” – Bardzo dziękuję firmie ArcelorMittal Poland za wsparcie projektu „Przyszkolne Ogrody Edukacyjne”.

Lista placówek, które skorzystały z projektu wzbogacenia przyszkolnych ogrodów zrealizowanego przez Fundację Ekologiczną „SILESIA” i ArcelorMittal Poland:

 1. Przedszkole nr 1, Chorzów, ul. Obrońców Chorzowa 14
 2. Szkoła Podstawowa nr 10, Świętochłowice, ul. Łagiewnicka 65
 3. Przedszkole nr 12, Sosnowiec, ul. Mościckiego 26A
 4. Przedszkole nr 53, Sosnowiec, ul. Makuszyńskiego 4B
 5. Przedszkole nr 33, Dąbrowa Górnicza, Al. Zwycięstwa 1
 6. Przedszkole nr 39 Dąbrowa Górnicza, ul. Mireckiego 25

W sprawie pytań dotyczących projektu zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami Fundacji Ekologicznej „SILESIA” oraz ArcelorMittal Poland. Dane kontaktowe poniżej.

Fundacja Ekologiczna "Silesia"

ul. Michała Gierlotki 10, Katowice
tel. 660 068 701
lub tel. 602 698 936
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


O ArcelorMittal

 

O ArcelorMittal Poland

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce, skupiającym ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego

przemysłu hutniczego. W skład firmy wchodzi pięć hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu,Świętochłowicach

i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 12 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi – ponad 15 000. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, specjalnych oraz półwyrobów stalowych na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu agd i transportowego. Realizując globalną strategię zrównoważonego rozwoju, firma od roku 2004 zainwestowała ponad 4,5 mld zł w technologie, które znacznie ograniczyły wpływ jej działalności naśrodowisko naturalne. W dużym stopniu wspiera również społeczności lokalne, inwestując w obszary związane przede wszystkim ze zdrowiem i edukacją. Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na witrynie internetowej: www.arcelormittal.com/poland

ArcelorMittal to największy na świecie producent stali, obecny w ponad 60 krajach. Firma jest liderem we wszystkich czołowych sektorach rynku stali, w tym sektorze motoryzacyjnym, budowlanym, artykułów gospodarstwa domowego i opakowań. Zajmuje wiodącą pozycję w obszarze badań i rozwoju oraz technologii, jak również posiada rozległe złoża surowców i rozbudowaną sieć dystrybucji. Dzięki zakładom zlokalizowanym w ponad 20 krajach na 4 kontynentach ArcelorMittal jest obecny na wszystkichkluczowych rynkach stalowych, zarówno tych rozwiniętych, jak i rozwijających się. Wyznając kluczowe dla firmy wartości: zrównoważony rozwój, jakość i przywództwo, ArcelorMittal prowadzi swojądziałalność wsposób odpowiedzialny, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników i kontrahentów firmy oraz troszczy się o społeczności lokalne, wśród których operuje. Firma jest równieżprzywiązana do zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska naturalnego oraz nieodnawialnymi surowcami. Rozwijając najnowocześniejsze technologie produkcji stali i inwestując w badania, czyni także wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. W 2011 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 94 miliardów dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 91,9 milionów ton, co stanowi średnio 6-procent produkcji światowej. ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (pod symbolem MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT), Brukseli (MT), Luksemburgu (MT) oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS).

Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na stronie: www.arcelormittal.com

 

hasanpasa evden eve nakliyat

bostanci evden eve nakliyat

cevizli evden eve nakliyat

kucukyali evden eve nakliyat

merdivenkoy evden eve nakliyat